Serviciile noastre se adreseaza cu preponderenta întreprinderilor mici si mijlocii (IMM-uri) cu diferite obiecte de activitate: comert, prestari servicii, productie si constructii, precum si organizatiilor non-profit (asociatii, fundatii).

       Serviciile sunt armonizate cu standardele internationale de contabilitate (IAS-uri) si contabilitatea simplificata pentru microîntreprinderi.

       Serviciile se pot oferi sub forma de pachete (vezi oferta) sau partial functie de optiunea clientului.

    Asistenta si consultanta pentru începerea unei afaceri
         Consultanta privind oportunitatea începerii unei afaceri în România;
         Întocmirea planului de afaceri si a studiului de fezabilitate;
         
Consultanta cu privire la procedurile de înregistrare fiscala a societatii comerciale;
        
Asistenta si consultanta înregistrare a societatii la Oficiul Registrului Comertului;
        
Asistenta la obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare desfasurarii activitatii;

     Servicii profesionale de evidenta contabila
         Înregistrarea cronologica a articolelor contabile pe baza documentelor primare;
         E
laborarea balantei de verificare lunara
         Întocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA si cartea mare
         Contabilitate de gestiune
         Întocmirea bilantului contabil
         Întocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele
         Verificarea si certificarea bilantului contabil
         Consolidarea balantelor de verificare pentru grupuri de societati si transpunerea lor în bilant

     Servicii de personal - salarizare
         Consultanta privind întocmirea dosarelor de personal
         Întocmirea, depunerea si urmarirea dosarelor de personal
         Întocmirea si depunerea statelor de plata a salariilor
         Întocmirea si depunerea declaratiilor privind obligatiile aferente drepturilor de personal
         Elaborarea fiselor fiscale
         Servicii de recrutare, selectie si plasare personal

      Consultanta, asistenta si rapoarte de analiza economico-financiara si fiscala
         Analiza structurilor financiare
         Analiza fluxurilor financiare, cash-flow-ului
         Analiza datoriilor si creantelor
         Analiza capitalurilor si a imobilizarilor
         Întocmirea bugetului de venituri si cheltuieli
         Consultanta privind legislatia financiar-contabila si fiscala (impozitul pe profit, impozitul pe venit, TVA, accize, asigurari sociale)
         Asistenta contribuabilului pe timpul controalelor fiscale

      Consultanta si asistenta manageriala si servicii de management financiar
         Consultanta privind organizarea si conducerea societatii (organigrame, structuri, definiri de functii)
         Elaborarea de proceduri si norme interne privind desfasurarea activitatii de baza si a activitatilor conexe
         Analiza si organizarea fluxului informational (comunicarea între departamente)
         Instruirea personalului cu privire la modul de întocmire a documentelor primare si circuitul acestora în cadrul organizatiei
         Consultanta în alegerea sistemului informatic necesar activitatii
         Consultanta si asistenta la înregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a oricaror modificari ale actului constitutiv al firmei dumneavoastra

      Expertiza. Evaluare. Audit. Cenzorat.
         Expertiza contabila judiciara
         Expertiza contabila amiabila
         Arbitraj în cauze civile
         Evaluarea patrimoniului societatii
         Audit intern; verificarea si certificarea bilantului contabil
         Activitate de cenzorat

      Lichidari societati comerciale
         
         

Untitled Document
    accons@accons.ro
design & hosting Claus Web